• تاریخ: مهر ۲۴, ۱۳۹۳
  • شناسه خبر: 210
  • ارسال شده توسط : admin

بیانیه دماوند

فعالین تشکلهای غیردولتی زیست محیطی و حقوق شهروندی 31 استان کشور در پایان نشست سه روزه بیانیه زیر را صادر کردند: ...

بیانیه دماوند

فعالین تشکلهای غیردولتی زیست محیطی و حقوق شهروندی ۳۱ استان کشور در پایان نشست سه روزه بیانیه زیر را صادر کردند:

با توجه به شعار دولت تدبیر و امید به مشارکت مردم در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشور و ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی شهروندان  و با عنایت به باور خرد جمعی دولت محترم و همکارانشان امید است روز به روز شاهد افزایش نشاط اجتماعی باشیم.

بی شک رشد چشمگیر مشارکت مردم در قالب خدمات تشکل های غیر دولتی در سپهر اجتماعی ایران اسلامی خواهد درخشید و ندای پر امید و با نشاط جامعه مدنی ایران به گوش جهانیان خواهد رسید. تلاشهای سازمانهای مدنی زیست محیطی اگر چه در بعضی موارد با بی مهری روبرو شده بود اما ارزش معنوی و داوطلبانه بودن آن بسیار گرانسنگ و ارزشمند است لذا لازم است به این مقوله توجه ویژه شود. باید به این نکته اشاره کرد که تشکل های غیردولتی در مراحل تصمیم سازی و سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای پروژه ها و نیز همکاری با دولت ، فرهنگ سازی و آموزش، بسیج افکار عمومی و نقد و نظارت در راستای اصل هشتم  قانون اساسی میتوانند  نقش تعیین کننده و کلیدی و انکار ناپذیری را ایفا نمایند؛ از اینروی تشکلهای شرکت کننده در این نشست انتظار دارند موارد ذیل مورد عنایت و توجه مسئولان و مردم گرانقدر و فهیم قرار گیرد:

۱-روند شتابان تخریب محیط زیست وارد مرحله تهدیدکننده ای شده که ضرورت تداوم جدیِ انسجام همه نهادهای دولتی و غیردولتی را می طلبد تا از روند رو به رشد ضرر و زیان به عرصه محیط زیست پیشگیری شود، لذا برای کُند کردن و توقف این روند همکاری مُجدانه بخش های مختلف دولتی و نیز غیردولتی ضروری می نماید.

۲-سازمان های غیر دولتی زیست محیطی به مثابه یکی از مهم ترین بازیگران عرصه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، نیازمند به رسمیت شناخته شدن؛ حمایت و تقویت هستند. در این رابطه فراهم آمدن بستر مناسب برای ادامه فعالیت آنها اجتناب ناپذیر و ضروری به نظر می رسد.

۳- نگرش غالب و رایج امنیتی به این سازمان ها بازدارنده بوده و آسیب جدی به این سرمایه های اجتماعی وارد می نماید.در این راستا تغییر نگرش، خواسته های بحق سازمان های غیردولتی مدنی زیست محیطی است.

۴- شبکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ایران که حاصل همدلی، همفکری و همکاری سازمان های یاد شده در سرتاسر کشور است، پس از صرف زمان و انرژی بسیار شکل گرفته که فعالیت های آن دستاوردهای ارزشمندی را برای جامعه و تشکل های محیط زیستی کشور در بر داشته است لذا برای پاسداشت تلاشها و دستاوردهای یاد شده، ضرورت دارد از دوباره کاری و موازی کاری و پراکنده کاری ها جلوگیری شود.

۵- انتظار میرود سازمان محیط زیست به استقلال شبکه ملی احترام گذاشته و در تشکیل مجامع استانی و شبکه های منطقه ای یا شبکه ملی تعامل و همکاری نماید.

۶- نحوه مدیریت کشور باید بگونه ای باشد که سیاست افزایش جمعیت هیچگونه فشار و بارِ اضافه ای بر منابع کشور تحمیل ننماید و سلامت و پایداری آن را به مخاطره نیفکند.

۷- در وهله کنونی که بحران آب، کشور را فرا گرفته است عزم جدی ملی و اراده سیاسی در راستای مدیریت حفظ کلیه منابع آب کشور ضروری می نماید.

۸- لازم است کلیه بر نامه ریزی های کشور بر مبنای اصول زیست محیطی و با رعایت ظرفیت تحمل محیط و توان اکولوژیک منابع انجام شده و تمام برنامه های توسعه بر اساس نتایج آن شکل گیرد تا منتج به توسعه پایدار کشور گردد.