• تاریخ: تیر ۲۷, ۱۳۹۵
  • شناسه خبر: 438
  • ارسال شده توسط : admin

بیانیه پایانی نشست چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ و سند ملی علمی و فرهنگی محیط زیست

بیانیه نشست چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ و سند ملی علمی و فرهنگی محیط زیست پیشکسوتان محیط زیست وحقوق شهروندی (شیراز – تیرماه ۹۵) محمدرضاگل همیشه بهار همزمان با اعلام این بیانیه اظهار داشت:این بیانیه ماحصل دو نشست چشم اندا ...

عکس مطلب بالا صفحه اول

بیانیه نشست چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ و سند ملی علمی و فرهنگی محیط زیست

پیشکسوتان محیط زیست وحقوق شهروندی

(شیراز – تیرماه ۹۵)

محمدرضاگل همیشه بهار همزمان با اعلام این بیانیه اظهار داشت:این بیانیه ماحصل دو نشست چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ و سند ملی محیط زیست است بگونه ای که در پایان نشست های یاد شده مقرر شد کمیته تدوین بیانیه تشکیل و دستاوردهای نشست در قالب بیانیه تنظیم و ارایه گردد.

رییس انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان با تقدیر از کمیته های تخصصی انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان و همراهی پیشکسوتان و دوستداران محیط زیست ابراز داشت نشست مذکور و تدوین این بیانیه نشان دهنده علاقه نخبگان به آینده میهن شان است.

گل همیشه بهار به وضعیت نگران کننده محیط زیست کشورمان اشاره کرد و بیان داشت همه باید در قبال محیط زیست احساس مسؤلیت کنیم .

رییس شبکه زیست محیطی ایران همچنین بیان داشت امروز بدلیل وضعیت نامطلوب پیش آمده این وظیفه یعنی پاسداشت محیط زیست ضروری تر و مهم تر از هر زمان دیگر به نظر می رسد.

لازم بذکر است بیانیه پیشکسوتان محیط زیست و حقوق شهروندی چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ و سندملی،علمی و فرهنگی محیط زیست در هشت بند تدوین شده که در ذیل می آید.

همواره از برنامه ریزی بعنوان جهت گیری برای رسیدن به اهداف موردنظر یاد می شود بنحوی که از پیش طرح ریزی شده و در آن تعیین هدف گردیده و نیز یافتن و ساختن راه وصول به اهداف در قالب تصمیم گیری با لحاظ اینکه چه کارهایی بایستی انجام گیرد، مورد توجه می باشد.

بمنظور توسعه و پیشرفت همه جانبه و پایدار؛ کشور نیازمند جامع نگری توأم با کیفیت و سازماندهی بر اساس قابلیت های سرزمینی بوده، بگونه ای که سه مؤلفه مهم جمعیت-سرمایه-منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین مورد توجه قرار گیرد و بر مبنای آن برنامه‌ریزی کلان اقتصادی، طبیعی و انسانی بطور هماهنگ به پیش رفته تا از یکسو موجب پایداری توسعه برمبنای حفاظت سرزمین در برابر تخریب های غیرقابل جبران شده و از سوی دیگر پنج نیاز اساسی کشور در قالب تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دست‌یابی به عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی در آن تأمین گردد.

لذا کمیته تدوین بیانیه چشم انداز  توسعه در افق ۱۴۰۴ با باور  به اینکه نهادهای مدنی در تصمیم سازی ها می توانند نقش بارز و اثر گذار  ایفا کنند موارد ذیل را پس از بحث و تبادل نظر  اعلام و انتظار  دارد متولیان امر  موارد ذیل را بیش از پیش مورد امعان نظر قرار دهند:

۱- از آنجا که آمایش سرزمین به توسعه هر منطقه بر اساس توانمندیهای آن حوزه می پردازد، لذا این مهم جهت برنامه توسعه کل کشور قرار گرفته و از این مجرا برنامه توسعه کلان کشور اجرایی شود.

۲- در پی تضاد بین توسعه کشاورزی و صنعتی و حفظ منابع طبیعی و منابع آب و پایداری (زیست محیطی سرزمین) باید بگونه ای سیاست اجرایی اعمال گردد که پایداری برای  محیط زیست برای بشریت حفظ شود. حد تولید کشاورزی و صنعتی بر اساس پایداری منابع طبیعی و آبی و زیست محیطی باشد و آن حد توسط یک مجموعه نظارتی ( محیط زیست) بررسی شود.

۳- برای اجرای برنامه ها در بازه زمانی مشخص (۱۰ ساله) برنامه زمان بندی و cpm آن تهیه و طراحی و بصورت سالانه اجرایی شدن آن، بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد.

۴- با توجه به تغییر اقلیم  و تعهدات جهانی در کاهش تولیدCO2 لازم است با ایجاد فضای سبز بیشتر(با رعایت سازگاری آن با مناطق) اقدام گردد و نیز برنامه ریزی لازم برای توسعه مراتع و بوته کاری جهت کم کردن ریزگردها در اولویت برنامه سازمان جنگلها و مراتع واقع شود.

۵- بمنظور پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و نیز رشد متوازن نیروی انسانی و امکانات در سراسر کشور و پیشگیری از رشد سرطانی چند کلان شهر ،توجه بیشتر به توسعه پایدار روستایی، لازم و ضروری است. از اینرو ارایه مشوق هایی جهت جلوگیری گسترده از مهاجرت روستاییان به شهرها با  برنامه ریزی مناسب  که موجب ارتقا سطح  کیفی روستاها در تمام زمینه ها اعم از فرهنگی-گردشگری-ورزشی-صنعتی- تولیدی و صنایع فیزیکی و صنایع دستی گردد ضروری است.

۶- پیش بینی و تأمین فضاهای بیشتری در شهرها برای زمان های ویژه (حوادث  غیرمترقبه)  و در نظر  گرفتن مسیرهای پیاده رو  و پیاده راه و دوچرخه سواری و پارکینگ و نیز توجه به سرانه های فضای سبز مورد نیاز شهرها و ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها.

۷- عمومی کردن منشور حقوق شهروندی برای همه مردم و آشتی کردن آنها با مسئولیت های مدنی و اجتماعی شان.

۸- با تأکید براینکه توسعه ای پایدار خواهد ماند که  طراحی انجام شده  توسط دولت با همراهی مردم  توأم گردد و با توجه به اهداف توسعه پایدار اجرا و نظارت شود لذا برای اجرای برنامه توسعه پایدار حمایت های مالی معنوی و قانونی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی لازم است اعمال شود، ضمن اینکه مدیریت و حکمرانی توسعه پایدار باید با محوریت محیط زیست قرار گیرد و همه عوامل مؤثر توسعه ای و اجرایی در ذیل آن تعریف شود و پایداری آن توسط محیط زیست رصد شود و البته که عوامل تأمینی و وزارت کشور نیز بعنوان بازوی این مدیریت زیست محیطی باز تعریف گردد.

در پایان امید است در آینده شاهد بهبود وضعیت محیط زیست کشورمان که محصول ارتقاء بهره وری و به تبع کاهش مصرف و بارگذاری کمتر بر منابع طبیعی، هدف گذاری توسعه بر مبنای آمایش سرزمین و توسعه مبتنی بر شاخصه های محیط زیست است؛باشیم.

کمیته تدوین بیانیه نشست_شیراز

تیرماه ۱۳۹۵