تاریخچه

در ذیل خلاصه و اهم فعاليت های شبکه زیست محیطی ایران را مشاهده می کنید:

• اردیبهشت ماه۷۷ – تهران – پارک پردیسان – نشست۳۲ تشکل زیست محیطی عنوان نقش مشارکت اجتماعی در محیط زیست

 

• بهمن ماه۷۸ – تهران – خانه معلم – سازمانهای غیردولتی زیست محیطی – مشارکت همگانی

 

• خردادماه۷۹- تهران – خیابان استاد نجات الهی – ساختمان ورشو – دکتر مجدالدین – دفتر مشارکت های مردمی – دکتر ابتکار کد شناسایی تشکلها

 

• بهمن ماه۷۹ – تهران – خانه معلم-۷۵ تشکل زیست محیطی-انتخاب اولین نمایندگان تشکلهای سازمانهای غیردولتی زیست محیطی ایران

 

• اسفندماه۷۹ – شیراز – تشکیل اولین مجمع تشکلهای زیست محیطی استان – ۲۱ تشکل

 

• فروردین ماه۸۰ – تهران – دفتر مشارکت ها – ارائه پیشنهادها

 

• خرداد ماه۸۰ – تهران – دکتر مجدالدین – دفترمشارکت ها – تدوین برنامه

 

• تیرماه۸۱ – تهران – پارک پردیسان – اولین کارگاه آموزشی – هم اندیشی

 

• مردادماه۸۱ – دفترمشارکت ها – تدوین برنامه کارگاههای آموزشی استانها

 

• آذرماه۸۱ – تشکیل کامل مجامع استانی

 

• دی ماه۸۱ – تهران – هتل انقلاب – نشست نمایندگان استانی و۳۲۰ تشکل زیست محیطی

 

• بهمن ماه۸۱ – شیراز – تشکیل اولین شبکه منطقه ای

 

• نهم اسفندماه۸۱ – تهران – ساختمان ورشو – اولین جلسه مقدماتی تدوین اساسنامه شبکه ملی

 

• دوازدهم اسفندماه۸۱ – مشهد – دومین نشست تدوین اساسنامه – نمایندگان استانها – دفترمشارکت ها-دفترامور اجتماعی وزارت کشور

 

• بیستم فروردین ماه۸۲ – تبریز – سومین نشست تدوین اساسنامه – همراهی سه حقوقدان، کارشناس دفترمشارکت ها و….

 

• بیست و پنج اردیبهشت ماه۸۲ – سنندج – چهارمین نشست تدوین اساسنامه

 

• خردادماه۸۲ – شیراز – سومین نشست سازمانهای غیردولتی زیست محیطی ایران بالغ بر ۷۵۰ تشکل

 

• تیرماه۸۲ – تهران – وزارت کشور – دفتر امور اجتماعی – تدوین اساسنامه نهایی {۱۶ نشست منطقه ای،کارشناسان حقوقی، تأمین نظر وزارت کشور}

 

• مهرماه۸۳ – کرمان – چهارمین همایش تشکلهای غیردولتی زیست محیطی۶۴۰ تشکل – رونمایی از مجوز رسمی فعالیت وزارت کشور

 

• آبانماه۸۳ – کارگاههای توانمندسازی – دفترمشارکت ها -GEF-اجرا در هفت منطقه – حضور تشکلها از تمام استانها – تسهیلگر”مهندس جزی – مهندس حیدر – دکترخاتون آبادی”

 

• مهرماه۸۶ – شهر بانه – استان کردستان – دفترGEF – اعلام پایان دوره مقدماتی آموزشی و توانمندسازی ۱۲۰ سازمان غیردولتی زیست محیطی

 

• آذرماه۸۶ – کارگاه تکمیلیGEF – توانمندسازی مشارکتی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی

 

• بهمن ماه۸۷ – کردستان – روستای مرزی بانه – انتخاب روستای پایلوت – کارگاه مشارکت جوامع محلی

 

• اردیبهشت ماه۸۸ – ارائه نقطه نظرات مجمع استانی

 

• بهمن ماه۸۹ – پیگیری در مناطق در ارائه راهکار فعالیت های فراگیر زیست محیطی

 

• مهرماه۹۰ – بررسی چگونگی پیشبرد اهداف شبکه زیست محیطی ایران

 

• دیماه۹۰ – وزارت کشور – ارائه عملکردها توسط شبکه های مناطق

 

• بهمن ماه۹۱ – وزارت کشور – کد رهگیری

 

• مردادماه۹۲ – هم اندیشی در خصوص وضعیت محیط زیست مناطق کشور و ارسال نامه تقدیر به دولت تدبیر و امید بدلیل انتصاب دکتر معصومه ابتکار به ریاست سازمان محیط زیست از سوی شبکه زیست محیطی ایران

 

• اسفندماه۹۲ – سالن سرو سازمان-شرکت در نشست فعالین زیست محیطی-دفتر مشارکتها با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار

 

• اردیبهشت۹۳ – بررسی همکاریهای آتی با دفتر مشارکتهای سازمان محیط زیست

 

• مهرماه۹۳ – دماوند-نشست نمایندگان استانها ؛برگزاری کارگاه SWOT در خصوص شبکه زیست محیطی ایران و جمع بندی نظرات شرکت کنندگان و قراعت بیانیه