عضویت

متقاضي محترم، با سلام و احترام,

بسیار خوشحالیم که شما هم به جمع دوستان ما در شبکه زیست محیطی ایران می پیوندید.
چنانچه واجد شرايط عضويت می باشيد، نسبت به تکميل فایل ضمیمه عضویت و معرفی نماینده تام الاختیار اقدام نماييد. بديهی است تقاضای شما مورد بررسی قرار گرفته و نتيجه به آدرس پست الکترونيکي شما ارسال خواهد شد.

شرایط عضویت:

  • عضویت در شبکه زیست محیطی برای کلیه سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی که وفق مقررات قانونی شناسایی و به ثبت رسیده و فعالیت نیز داشته باشند با رعایت شرایط و ضوابط آئین نامه شبکه زیست محیطی آزاد است.
  • پذیرفتن مفاد اساسنامه شبکه و هماهنگی در خصوص اجرایی نمودن آن.
  • داشتن پست الكترونيك معتبر، الزامی می باشد.

انواع عضویت:

  • عضویت رسمی: سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی که شرایط عضویت مندرج در ماده ۹ (شرایط عضویت)را داشته و دو سال از عضویت آنان در شبکه گذشته باشد.ضمناً اعضای رسمی دارای حق رای می باشند.
  • عضویت غیر رسمی یا افتخاری: چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر حکومتی در زمینه حفظ محیط زیست اقدامات شایسته ای را به عمل آورده باشند به شرط تصویب هیئت مدیره به عنوان عضو افتخاری شبکه محسوب میشوند. ضمناً اعضای افتخاری دارای حق رأی نمی باشند.

لطفا فایل ضمیمه عضویت را پس از پرینت تکمیل نموده و تصویر آن را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

جهت دریافت فایل عضویت ضمیمه کلیک کنید.

جهت ارسال فایل عضویت ضمیمه از فرم زیر استفاده کنید:

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن (الزامی)

انتخاب فایل

فرمت های قابل قبول pdf/docx/png/jpg